Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Ahirete İman ve İktisat

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen İktisadi İlahiyat programı 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.30’ da Kara Süleyman Tekkesi’ nde gerçekleşti.

Katılımcılardan Nurdan Aksu’nun sunumu ile başlayan derste  “Ahirete İman ve İktisat” konusu ele alındı. Kur’an’ı Kerim’de büyük bir yer tutan ahiret inancının genellikle Allah’a iman ile birlikte geçtiğini ifade eden Aksu,  Fatiha suresindeki “Allah ceza ve mükâfat gününün sahibidir” ayeti ile kişide ahiret bilincinin oluştuğunu vurguladı. “İnsanın içindeki sonsuzluk arzusu ölümden sonra yok olmayacağını bilmesi ile tatmin olur.”   sözleri ile ahiretin önemine değinen Aksu sözü programın eğitmeni Dr. Melik Oktay’a bıraktı. Ölümün unutulması ile insanın merhametsiz ve cimri birine dönüşeceğini ifade ettikten sonra cihat, hicret, infak kavramları üzerinde duran Oktay, Medine dönemindeki ticareti ele aldı. İktisatçının görevinin insanların eylemleri üzerinde düşünmek olduğunu söyleyen Oktay, Heidegger’in “Bize bir Tanrı lazım” sözlerine yer vererek insanların güvenip inanabilecekleri birisini aradıklarını vurguladı.  Melek ve insan arasındaki farklara değinen Oktay, insanın cennette özne, cehennemde ise nesne olacağını ifade ederek dersi tamamladı.