Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Borç Sistemi ve Piyasalar

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen İktisadi İlahiyat programı 27 Şubat Cumartesi saat 18.30’da Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşti. İktisadi İlahiyat programında bu hafta “Medine Pazarı Örnekliğiyle Piyasalar” konusu ele alındı.

Katılımcılardan Büşra Murat, Sabri Orman’ın “Sosyal Servet” kitabı üzerinden  “Medine Pazarı Örnekliğiyle Piyasalar” sunumunu gerçekleştirdi. İslam iktisadının temel ilkelerine değinen Murat, bu ilkeler bağlamında tevhidi dünya görüşü, adalet, insan, topluma hizmet, mizan, denge, zekat, piyasa, emek gibi kavramları açıkladı. Piyasaları, “Üretim Faktörleri Piyasaları” ve “Mal Piyasaları” olarak iki grupta ele alan Murat, Kur’an’da bahsi geçen rüşvet, hırsızlık, gasp, faizcilik gibi gayrimeşru yollarla sermaye edinmeyi konu alan ayetlere atıf yaptı. Murat, “Faiz, gelir amaçlı kredi işlemi, krediden elde edilen kazanç, borçtan sağlanan gelir şekillerinde tanımlanabilir. “Ribe’l cahiliyye ve Ribe’l Fadl olmak üzere ikiye ayrılır. Ribe’l cahiliye, herhangi bir veresiye muameleden doğan borç üzerinden alınan fazlalıktır. Ribe’l Fadl ise iki şeyi peşin olarak takas ederken alınan fazlalık olarak tanımlanır.” dedi.  Sözü alan Melih Oktay, Bakara suresinin “…Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır.” ( 2/275) ayetinde geçen alış-veriş ve faiz kavramları üzerinde durarak kâr ile faizi değil de alış-veriş ile faizin karşılaştırılması üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade etti. İslam’da borç sistemine değinen Oktay, ödünç verme ve kiraya verme arasındaki farka değinerek, “Kişinin aldığı maddi menfaat işin tüm hukuki yönünü değiştirir. Karzın akdinin karşılıksız olması gerekiyor. Burada faizi borç verme işleminin sonucunda oluşan bir durum olarak görmemeliyiz. Faiz dediğimiz şey işlemin kendisidir.” dedi. Katılımcılardan Büşra Murat, emek piyasası, karaborsacılık, kabzdan önce satış ve aracılık, narh sistemine değindikten sonra Hz. Peygamberin devlet büyüklerine gönderdiği mektuplardan bir örnek vererek sunumunu tamamladı. Programın eğitmeni Melih Oktay, sonraki haftalarda işleyeceği konulara değinerek katılımcıların görüşlerini aldı. “Annelik ve Kadın” konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Melih Oktay bir sonraki hafta bu konuya değineceğini söyledikten sonra dersi sonlandırdı.