Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Dünya Tarihine Batılı Eserlerle Eleştiri

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen “Tarihi Yeninden Düşünmek” programının 2.haftasında 29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahsin Görgün Dünya tarih düşüncesi ve yazıcılığı üzerine sunumunu gerçekleştirdi.

Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşen ders öğrencilerin interaktif katılımları ile sürdü. 8 haftalık program içerisinde 2 hafta arka arkaya ders verecek tek kişi olan Tahsin Görgün gelecek hafta sunumunun geri kalanını gerçekleştirecek.

 

Dünya tarihi kavramının kökenleri, kullanış şekilleri, alternatifleri ve asıl ihtiva ettiği anlamları ile ele alan, Dünya tarihinin ne şekilde geçişler yaşadığını vurgulayan Görgün milat kavramı üzerinde durarak Dünya tarihi üzerine eleştirilerini dile getirdi. Dünya tarihini incelemeden önce ilk olarak Dünya kelimesinin kullanımı üzerinde durup bunun anlaşıldığının dışında bir “görüş” ifade ettiğini söyleyen ve bu görüşün Dünya görüşü şeklinde ele alındığında Dünya tarihi yazım çalışmalarının daha iyi anlaşılabileceğini ifade eden Tahsin Görgün her Dünya tarihi yazarının aslında kendi perspektifinden dolayı kendi dünya tarihini yazdığını dile getirdi. Bu açıdan bakıldığında Dünya tarihi çalışmalarının dönem ve yazar incelemesinden ayrı düşünülemeyeceği, güç merkezi ve konjonktürün dikkate alınmadan sağlıklı bir incelemenin ortaya çıkamayacağını vurgulayan Görgün sunumunu Avrupa’da İslam medeniyetine yönelik çalışmaların örneklerini vererek sürdürdü.

 

Henüz Fransız İhtilali’nden önce Aydınlanma Dönemi’nin asıl başlangıcı olarak Batı literatürünün örnekleri üzerinden sunumunu yapan Görgün İslam medeniyetinin Avrupa üzerindeki etkilerini, söz konusu 18. Yüzyıl ve sonrasında Avrupa’nın İslam ve geleneğine bakışını yazılı eserleri ile ortaya koydu.

 

“Tarihi Yeninden Düşünmek” programının 2 ve 3.hafta derslerini verecek olan Prof. Dr. Tahsin Görgün 26 Ocak Salı günü konusunun geri kalan bölümlerini ele alacak.