Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Erbay Arıkboğa ile Özerklik

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde başlatılmış olan Yerel Yönetimler Atölyesi’nde, atölye okutmanı Erbay Arıkboğa’nın Özerklik adlı eseri atölye öğrencilerine dağıtılmış ve bu doğrultuda Yerel Yönetimler ve Türkiye üzerine okumalar başlatılmıştır.

   Kitapta Arıkboğa, siyasal özerklik tartışmalarını ana hatlarıyla tanıttıktan ve farklılığı ortaya koyduktan sonra yerel yönetimlerin özerkliğine odaklanmaktadır. Üç bölümden oluşan bu kitapta, birbirini takip eden ilk iki bölümde, önce yerel yönetimlerin özerkliği meselesi genişçe ele alınmakta, ardından bu mesele Türkiye bağlamında tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise, yetki paylaşımı, kaynak paylaşımı ve idari denetim konuları Türkiye bağlamında derinlemesine analiz edilmektedir. 

   Siyasal özerklik ile yerel yönetimlerin özerkliği aynı mıdır, yoksa birbirinden farklı şeyler midir?Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkliğini zayıflatan hususlar neler, merkeziyetçiliği ayakta tutan araçlar hangileri? Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorunlarının çözümü için, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, tek başına yeterli sihre sahip midir? Kitapta bu ve benzeri sorulara cevap aranıyor.