Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Fiyatları Kim Belirliyor?

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen İktisadi İlahiyat programı 12 Mart Cumartesi saat 18.30’da Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşti.

Programın eğitmeni Dr. Melih Oktay, komünistler, liberaller ve sosyalistlerin aralarında tartıştıkları konuya değinerek “kendiliğinden düzen” ve “kumanda sistem” olmak üzere karşılıklı iki akımı ele aldı. Minimal devlet anlayışına dayalı “kendiliğinden düzen”i savunanların görüşlerine göre birey, kendiliğinden oluşan düzene, fiyatlara, koyulan kotaya karışmamalıdır. Sosyalist ve komünist görüşe göre ise neyin ne kadar üretileceğine devlet karar vermelidir. İslami görüşün hangisine daha yakın olduğunu soran Melih Oktay, fiyatları Allah’ın belirlediğini dolayısıyla kendiliğinden düzeni savunanlar ile yakın görüşlere sahip olunduğunu ifade etti. Oktay, “Fiyatları Allah’ın belirlemiş olması insanlara inanılmaz derecede vakit, zaman ve kaynak kazandırıyor. “Ecomomic Calculation Debate” ( İktisadi Hesaplama Tartışması) tartışmasında sosyalistler, tepede bir ekip kurarak tüm fiyatları hesaplayabileceklerini iddia etmektedirler.” dedi.  Mezat tellalı görevini yerine getirenlerin melekler olduğunu söyleyen Oktay, melekleri inkâr eden zihniyetin meleklerin yapabileceği işi insana yüklediklerine değindi. Fiyat üzerine düşünülmesi gerektiğini söyleyen Melih Oktay, “Fiyatların Allah’ın nimeti olduğu bilmeliyiz ve bunun için şükredilmeliyiz. Bir Müslüman iktisatçının görevi de fiyatlara neden şükredilmesi gerektiğini insanlara açıklamaktır.” dedi.