Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Geleneği Yeniden Yorumlamak

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu’nda bu hafta, Dr. Savaş Barkçin, “Geleneği Yeniden Yorumlamak” temalı konusu ile seminerlerini tamamladı.

    Bir müslümanın nasıl olması gerektiğine dair örneklerle seminere başlayan Barkçin, insanı bir ağaca benzeterek, hayatta kalması için köklerinin gerekliliğinden fakat insanın geçmişinden koparak birçok şeyi aslından farklı bir biçimde yapıldığından bahsetti. Mimar Sinan’ın hayatı hakkında çeşitli bilgiler verirken, onun çıraklık, kalfalık ve ustalık çağlarında asla eserlerini kopyalamadığını, her daim kendisine bir şey katarak, her eserine yenilikler kattığını anlattı.

   Medeniyetin farkına varmak için; görünene bakıp görünmeyeni görmenin, gelene bakıp geçmişi görmenin, şekle bakıp özü görmenin ürüne bakıp yapanı görmenin, özelliklere bakıp ilkeleri görmenin önemini vurguladı. Ayrıca medeniyeti ihyâ için, 5T diye adlandırılan, tesbit(saptama), tahlil(analiz), temessül(örnek alma), terkib(sentez), telif(özgün eser verme) kurallarını örneklerle anlatırken, bu kuralları batı ile Osmanlı’nın nasıl farklı algıladığından, günümüzde dahi insanların bu kuralları nasıl yorumladığından bahsetti. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımı ve plaket sunumuyla seminer sona erdi.