Eyüp Belediyesi Genç Akademi

İktisadi İlahiyatta Bu Hafta: “Kıtlık Nedir?”

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen İktisadi İlahiyat programı 2 Ocak Cumartesi günü saat 18.30’ da Kara Süleyman Tekkesi’ nde gerçekleşti.

İktisadi İlahiyat programında bu hafta kıtlık konusu ele alındı. Kıtlığın farklı tanımlamaları üzerinde duran programın eğitmeni Dr. Melih OKTAY, iktisatçılara göre kıtlığın arz ve talep arasındaki farktan kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi. ‘Teodise’ yani ‘Kötülük Sorunu’na değinen OKTAY, “Tanrı merhametliyse neden dünyada kötülük var?” sorusunu cevaplandırmadan önce kötülüğün tanımlanması gerektiğinden bahsetti. Muhammed Mehdi’nin şerr tanımına göre, “İnsanın kemale ermesini engelleyecek her engel kötülüktür.” Bu bağlamda iktisatçıların kötülüğü sadece fakirlik olarak tanımlayıp bununla mücadele etmeye çalışmaları İslam’ın fakr anlayışından çok farklı bir yerde durduklarını göstermektedir. Akut ve kronik kıtlığa değinen Dr. Melih OKTAY, çevremizdeki kronik kıtlıkların sorumlusunun insan olduğunu ve kaynakların yetersiz olduğunu düşünmenin Allah’ın Rezzak olduğuna tam anlamıyla iman edememiş bir zihnin ürünü olduğunu sözlerine ekledi.