Eyüp Belediyesi Genç Akademi

İsmet Özel Okumaları

Yazar Okumaları Serisi: “ İsmet Özel Okumaları” Genç Akademi’de Devam Ediyor!

Eyüp Genç Akademi Kara Süleyman Tekkesi’nde Semra BİLİCİ moderatörlüğünde düzenlenen yazar okumaları serisinde bu yıl İsmet Özel okumaları yoğun bir katılım ile sürüyor. Afife Hatun Kültür Evi ile ortaklaşa bir çalışma yürütülerek gerçekleştirilen program Aralık ayı itibari ile Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Kara Süleyman Tekkesi’nde düzenlenen derste İsmet Özel’in ‘İrtica Elden Gidiyor’ kitabının tahlilini yapan Semra BİLİCİ, birleşmenin, biz olmanın ve güç üzerinden gerçekleşen kopuşların şeytani kopuşlar olduğundan bahsetti. İslam’ın bizleri birleştirmeye çalıştığından bahseden BİLİCİ, bir olmanın mecburiyet olduğunun vurgusunu yaptı.

Dersler her hafta düzenlenmekte olup, bir kitap iki haftada tamamlanacak şekilde okumalar yapılmaktadır. ‘Bir yazarın tüm eserlerini okumak, onun anlam dünyasını ve değerler dengesini tanımakla beraber bilginin kendi zihnimizdeki yapıyla eleştirel inşasını ve tahkimini sağlar. Okumalar; anlam ve mana ile bağını kurarak her bilgiyi bağlamına taşıyıp, bütüncül bir bakışa yaklaştırır.’ Bu çerçevede dersin eğitmeni Semra BİLİCİ ile katılımcılar, ciddi bir çalışma ile kitapların tahlilini yaparak bütüncül bir bakış ve sağlam bir zihin inşa etmeyi hedeflemişlerdir.