Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Medeniyet Mimarları Final Programı Gerçekleşti

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen Medeniyet Mimarları’nın Final Programı 2 Haziran Perşembe günü Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşti. Programda “Taşköprîzâde, Bir Osmanlı Âliminin Gözüyle Bilimler Tarihi” konusu ele alındı.

Kanuni döneminde yaşamış olan Taşköprizade Ahmet Efendi’nin hayatına değinen Yrd. Doç. Dr. Müstakim Arıcı, hayatının büyük çoğunluğunu medrese hocası olarak geçiren Taşköprizade’nin valık felsefesi, mantık, metafizik, ontoloji, dini ilimler, tarih gibi peç çok konuda eser kaleme aldığını dile getirdi. Müstakim Arıcı, Taşköprizade’nin en önemli eseri olan “Miftâhu’s-sa‘âde”nin bilimler tarihi, literatür ve biyografi gibi bölümlerden oluştuğunu söyleyerek eserin çeşitli içeriklere sahip olması sebebiyle belli bir kategori altına konulamadığını dile getirdi. Taşköprizade’nin böyle bir eser meydana getirmesinin tesadüfi olmadığını, eserinin Osmanlı'da yaşanan tüm medeniyet birikiminin bir tezahürü olduğunu ifade eden Arıcı, eserin bölüm ve alt başlıklarına yer verdi. Nazar ve tasfiye olmak üzere iki bölümden oluşan eser, varlık ve ilimler alt başlıklarında yazı, lisan, zihin, dış dünya, felsefe, dini ilimler gibi pek çok konuyu içermektedir. Arıcı, “Taşköprizade’nin eserlerinin pek çoğu hala çevrilememiş durumda. Tarihe, âlimlere önem veriyorsak, bu eserleri gün yüzüne çıkarmalıyız” dedi.  Müstakim Arıcı, Medeniyet Mimarları programı çerçevesinde ele alınan tüm âlimlerin eserleri üzerinde daha derin araştırmalar yapılması gerektiğini ve eserler üzerinde çalışabilecek öğrencilere çok fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.