Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Modern Batılı Tarihçilere Eleştiri

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen “Tarihi Yeniden Düşünmek” programının 3.haftasında Prof. Dr. Tahsin Görgün ‘Dünya Tarih Düşüncesi ve Yazıcılığı’ sunumunun ikinci dersini 26 Ocak Salı günü Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleştirdi.

Ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre sınıflandırılması gibi birçok tasnifin 19. yy itibariyle yapılmaya başlandığını söyleyen Tahsin Görgün, tüm bu ayrımların yapılmadığı dönemlerde insanların daha mutlu bir şekilde yaşadığından bahsetti. 1700 yılındaki dünya haritası incelendiğinde henüz Batı Avrupa’nın yer almadığını ifade eden Görgün, kanlı bir tarihe sahip olan Avrupa’nın Müslümanlardan daha çok kendi aralarında çatıştığını ve bu savaşların inanılmaz acımasız bir şekilde yapıldığını dile getirdi. Tahsin Görgün standart felsefe ansiklopedisi olarak kullanılan “Encyclopedia of Philosophy” eserinden liberal düşüncenin piri olarak görülen John Locke’un 1646 yılında 14 yaşındayken okulda İbranice ve Arapça öğrendiğini yani o dönemde standart ortaokul eğitimi içerisinde Arapça derslerinin verildiğini ifade etti. Modern Batılı tarihçilerin kendi çıkarlarına göre tarihi yorumlamasını eleştiren Görgün, Taberi’nin; “Hakikatin ne olduğuna tarih yazarı karar veremez, her okuyucu kendi sorumluluğunu taşıyarak kararı kendisi vermelidir.” prensibine değinerek modern batılı tarihçilerin okuyucularına hiçbir karar hakkı tanımadığından bahsetti.  Geleceğe yönelik olarak kendi ilkelerimize sadık kalarak geleceğin şekillenmesinin bizlere bağlı olduğunu ifade eden Tahsin Görgün, hepimizin sorumlu olduğunu, neyi nasıl yaparsak geleceğin o yönde şekilleneceğini sözlerine ekledi.

 

“Tarihi Yeninden Düşünmek” programının 4.haftasında Prof. Dr. Mahfuz Söylemez ile ‘İslam Tarih Düşüncesi ve Tarih Yazıcılığı’ sunumu 2 Şubat Salı günü gerçekleşecektir.