Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Modern Bilim ve İlim

Eyüp Genç Akademi’nin düzenlediği Şehir ve Medeniyet Okulu’nun seminerleri “Modern bilim ve ilim” konusuyla 29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahsin Görgün ile devam ediyor.

Tahsin Görgün bilimin, bizim dışımızda bir tabiatın var olduğunu ve Allah’ın onu yarattığını kabul eden, normatif anlamda ve ahlaki, hukuki manada doğrunun hakkın ne olduğunu da insanların icat edemediğini kendi çıkarlarına göre tanımlayamadığını, yaradanın insanlardan beklentisine bağlı olarak tanımladığı hakikat olgusuna ulaşma gayreti olarak tanımladı. Hakikat diye bir düşüncenin bulunmadığı, inancın çok belirleyici olduğu bir dönemde yaşadığımızı vurgularken bu dönemde insanların her alanda bilimle meşgul olduklarını söyledi.

  İlimin ise, daha önce ortaya çıkan şeylerin tespiti, tespit edilen durumların asırlarla irtibatını kurması diğer manasıyla tahkiki ve bir meleke olduğunu vurgulayan Görgün, modern dönemde bilginin; gerekçelendirilmiş sadık inanç olduğunu ifade etti. Bilginin tasavvuf ve tasdik olduğunu, eşyayı birbirinden teyakkuza düşmeyecek şekilde temyiz vasfı olduğunu dile getirdi. İmkân bu âlemde zorunlu hiçbir şey olmadığını kabul etmek anlamına gelirken, her şeyin mümkün olduğunu, her an her şeyin değişebileceğini, sabit bir şey olmadığını ifade ederek, bu âlemde düzen söz konusu olduğunda ya mantıkla irtibatlandırarak ya da algılarımızın matematiksel bir dile aktararak başarabileceğimizi, buna da modern bilim denildiğini anlattı. Görgün, seminerine modern bilime yönelik çalışmalara örnek vererek devam etti.

“Doğu ve Batı Geleneğinde Siyaset ve Medeniyet” temalı son seminer 22 Şubat Salı günü gerçekleşecektir.