Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Modern Toplum ve Hakikat

Eyüp Genç Akademi’nin düzenlediği Şehir ve Medeniyet Okulu’nun seminerleri “Modern toplum ve hakikat” konusuyla 29 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahsin Görgün ile devam ediyor.

  Tahsin Görgün, modern dönemin özelliği ferdin ve ferdiyetin yok olması, etkinliğinin kaybetmesi olduğunu dile getirirken, medeniyetin ilerlemesinin en önemli neticelerinden birinin ise, gücün artık bireyden kamuya, kitleye geçtiğini söyleyerek sözlerine devam etti. Hakikatin, anlatılanların aksine, batı medeniyetinin geliştikçe kamusal alan gücünün arttığını ve bireyin özgürlüklerinin de, imkânlarının da azaldığını ifade etti.

  İbni Haldun’a göre “ Hakikat öyle bir şeydir ki karşısında kimse duramaz.” sözüyle Türkiye’de ki hakikat her şeyin üstündedir ve insanları aşar, algısına değindi. Tarihçinin işinin hakikat olmadığını, asıl yapması gerekenin 19. ve 20. yy tarihçiliğinin ilkesi olan, kendi aidiyetini temellendirmekten başka bir şeye hizmet edemeyeceğini söyledi.

 “Lord Russell’ a göre bilimsel, modern toplum; üretimde, eğitimde ve propaganda da en ileri tekniği kullanan toplumdur. Bundan başka onu geçmişi kollektif yapı bakımından pek bilinçli bir planlamayla değil tabi sebeplerle gelişmiş toplumlardan ayıran temel bir vasıfı daha vardır” diyerek sözlerine devam eden Görgün, bir toplum düşünülüp taşınılarak belirli maksatları yerine getirecek, belirli bir yapı şeklinde kurulmuş olmadıkça ona bilimsel toplum gözüyle bakılmayacağını vurguladı. Modern toplum, toplum mühendislerinin eseridir diyerek sözlerini tamamladı.