Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Piyasada Vasatı Bulmak

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen İktisadi İlahiyat programı 5 Mart Cumartesi saat 18.30’da Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşti. İktisadi İlahiyat programında bu hafta “İfrat, Tefrit ve Vasat” kavramları ele alındı.

Şeytanın insanlığın en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Dr. Melih Oktay,  insana vesvese vererek tarih boyunca aynı oyunu oynadığını, düşünceleri ve bilinci etkileyerek insanı, ifrat ve tefrit denilen iki aşırılığa yönlendirip yoldan çıkardığını dile getirdi. Bilimin tasnif etmek olduğunu, aynı şekilde kişinin aşırılıkları tespit ederek vasatı bulması gerektiğini ifade eden Oktay, kişi vasatı bulamadığı, vasat sistemi ortaya koyamadığı takdirde, ifrat ve tefrit arasında gidip geleceğini söyledi. Piyasadaki ifrat, tefrit ve vasat anlayışlarını ele alan Oktay, ifratın liberal görüş, tefritin ise Marksist görüş olduğuna değindikten sonra liberal görüşlerin piyasayı olumlayıcı görüşlerine değindi. Bencillik ile benlik bilincinin farklı kavramlar olduğunu ifade eden Oktay, Adam Smith’in yanlış anlaşıldığını, bencilliği değil aslında ‘ben olma bilinci’ni dile getirdiğini belirtti. Oktay, “ Adam Smith’e göre, insanlar eğer ahlaklı olarak kurallara uymak şartıyla kendi amaçları peşinde koşarlarsa toplumda bir düzen oluşur. Adam Smith’in bu görüşü aslında, “..insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez..” (Rad/11) ayeti ile aynı şeyi söylüyor.” dedi. Ahlakın Allah’ın kanunları olduğunu, fiyatları Allah’ın belirlediğini söyleyen Adam Smith’ten sonra Darwinci görüş ile beraber “kendiliğinden düzen”e geçildiğine değinen Melih Oktay, Tanrı’yı çıkardıktan sonra piyasanın temellendirilemeyeceğini dile getirdi.