Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir, Mahalle Ve Turgut Cansever

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen “Şehir, Kültür ve Estetik” seminerlerinin üçüncüsü 17 Mart Cuma Günü saat 19.00’da Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli’ nin sunumuyla Eyüp Belediyesi Başkanlık Binası’nda gerçekleşti. Seminerde bu hafta ‘Şehir, Mahalle ve Turgut Cansever’ konusu ele alındı.

Mahalle kavramının anlatımına masallardaki ev tipi örnekleriyle başlayan Halil İbrahim Düzenli, ekonomik refah düzeyi yüksek ülkelerdeki ev yapısıyla Türkiye’deki ev yapısını karşılaştırarak, Türk halkının yaşamak istediği ev şekillerine değindi. 1900’lü yıllarda batıda şehrin nasıl merkezi olarak konumlandığını ve bahçe şehir adını alarak yeni bir yerleşim yeri oluşturulduğunu örneklerle anlattı. Ardından aynı yıllara ait İstanbul, Bursa, Tokat, Uşak gibi şehirlerden örnekler vererek, mahalle düzeni hakkında karşılaştırmalar yaparak, aradaki farklılıklara dikkat çekti.

Düzenli, “İnsanın dünyadaki vazifesi, dünyayı güzelleştirmektir, hadisi Turgut Cansever’in temel kavramsal çerçevesinin dayanağı olmaktadır. Sanat eseri; varlık ve kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eserini ortaya koyarken aldığı her karar sanatkârın, mimarın, şehircinin varlık ve varlığın güçleri hakkında güçlerin tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleriyle sanat, din ve ahlak alanında yer alır” dedi ve Cansever’in şehir ve konut hakkında ki önerilerine yer verdi.

“Yaratım, hayat, varlık ve tabiat dinamiktir. İnsanların yaşadığı çevreden başlamak üzere dünyadaki bütün gayeleri eğer yaratıcının yasasını böyle kuruyorsa bunu anlamaya yönelik çaba olmalıdır. İşte o çabayı fiziksel çevre bize böyle dinamik bir karakteri katman katman birbirine bağlı bir şekilde ama açısının her daim bir süreklilik halinde değişeceği bir çevrede süner. Böyle bir çevre olduğu takdirde mutlak varlığın yasalarını anlamaya dönük insanoğluna bir kapı aralanır. Bu yorumu yapan tek kişidir” diyerek Cansever’in Şehir hakkındaki görüşlerini de ifade etti.