Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Selçuklu Devri Tarihçiliği ve Tarih Yazımı

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen “Tarihi Yeniden Düşünmek” programının 6.haftasında Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile ‘Selçuklu Devri Tarihçiliği ve Tarih Yazımı’ sunumu 16 Şubat Salı günü Kara Süleyman Tekkesi’nde gerçekleşti.

Prof. Dr. Refik Turan “Selçuklu Devri Tarihçiliği ve Tarih Yazımı” konusuna geçmeden önce katılımcılara “Dünya tarihinin en büyük olayının ne olduğu” sorusunu yöneltti. İslamiyet’in doğuşunun tarihin en önemli olayı olduğunu söyleyen Turan, olay ve olgu arasındaki ayrıma değinerek, ilk vahyin gelişini olay, İslamiyet’in yayılışını ise olgu çerçevesinde ele aldı. Gerçek inkılabın sahibinin Selçuklu olduğunu ifade eden Turan, Selçuklunun Osmanlı Devleti’ni doğuran “ata” olduğunu ifade etti. Müslümanlığın kabul edilmesiyle başlayan 80 yıllık mücadele dönemine değinen Turan, Selçukluların askeri yönden çok donanımlı olduğundan bahsetti. 1064 yılında standart bir eğitimin verildiği medreselerde önemli birçok alimin yetiştiğini ifade eden Prof. Dr. Refik Turan, Osmanlı Devleti ve Selçuklu dönemi arasındaki farkları ele aldı. Programın sonunda katılımcılara söz hakkı veren Turan, katılımcıların sorularını yanıtlayarak dersi sonlandırdı.

 

“Tarihi Yeninden Düşünmek” programının 7.haftasında Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile ‘Osmanlı Tarih Tasavvuru ve Tarih Yazıcılığı’ sunumu 23 Şubat Salı günü gerçekleşecektir.