Eyüp Belediyesi Genç Akademi

“Tarihi Yeniden Düşünmek” Başladı!

Eyüp Genç Akademi tarafından düzenlenen “Tarihi Yeniden Düşünmek” programının ilk dersi Araştırmacı – Yazar Ali Özcan tarafından Kara Süleyman Tekkesi Genç Akademi’de gerçekleşti.Yoğun katılım ile başlayan ders boyunca 8 hafta sürecek olan programa giriş mahiyetinde sunum yapıldı. Tarih başta olmak üzere sosyal bilimler ile öğrencilerin bulunduğu ders programından satır başları şöyle;

Modern Tarih Düşüncesine Metodolojik Eleştiri

 

Bir sosyal bilim olarak modern Tarih düşüncesinin ve Tarih perspektifinin kritiğinin yapıldığı seminerde, Ali Özcan düşünme biçimlerimizi etkileyen ve onlara istikamet tayin eden bilgi yapılarının esas olarak 1789 ve 1945 yılları arasında muhteva ve mahiyet olarak inşa edildiğini ve 45’ten sonra soğuk savaş yıllarında, ister Sovyet bloku olsun ister Amerikan bloku olsun sadece birkaç isimlendirme farkı dışında, bütün bir kürede yerleşik hale geldiğini ve tüm bilme biçimlerini ve bilgi üretim faaliyetlerini etkilediğini söyledi.

 

Büyük ölçekli yapısal dönüşümlerin yaşanmaya başladığı ve her türlü konvansiyonel unsurun tartışıma konusu edildiği bir zamanda üzerinde en az tartıştığımız hususun mevcut düşünme biçimlerimiz olduğunu söyledi. İşe bir şeyi nasıl bilebilirizden önce hâlihazırdaki düşüncemize nasıl kavuştuğumuzu, bir şey hakkında düşünürken nasıl oldu da böyle düşünmeye başladığımızı tartışarak başlamanın bir şeyi bilmekten daha acil olduğunu belirtti.

 

Modern tarihçiliğin Leopold Von Ranke’nin öncülüğünde Almanya’da ortaya çıkan bir bilme ve geçmişi değerlendirme perspektifi olarak doğduğuna daha önceki veya klasik dönem tarih yazıcılığından farklı olarak kurumsallaştığına değinen Ali Özcan tarih ve sosyal bilimlerin modern dönemle birlikte değerlerden yani iyilik ve güzellik fikrinden kendini azade ederek var kıldığını dolayısı ile seküler ve pozitif bir mahiyete sahip olduğunu söyledi. Ayrıca modern tarihçiliğin çıkış yerinin Avrupa olmasından dolayı hiçte sürpriz olmayan Avrupa merkezci ilerlemeci bu tarih perspektifinin şaşırtıcı bir şekilde bütün dünya hakkında yazılan tarihlere musallat olduğunu ve Avrupa dışı ülkelerin veya coğrafyaların tarihi yazılırken ya da  değerlendirme konusu edilirken Avrupa’nın merkeze alındığı ve kıstas kabul edildiği bir perspektifin bütün tarih yazımına ve düşüncesine egemen olduğunu belirtti. Bunun da hem geçmişi anlamada hem de geleceğe dönük atılımı gerçekleştirmede sıhhatli ve esenlik verici bir bilginin üretimine mani olduğunu dolayısı ile yeni bir perspektifin ve tarihe dair yeni bir metodolojinin elzem olduğunu söyledi.

 

Ali Özcan tarafından gerçekleşen ilk ders programı gelecek hafta Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün “Dünya Tarih Düşüncesi ve Yazıcılığı” konu başlığı ile sürecek.