Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Turgut Cansever’ in gözünden Osmanlı Şehri

Turgut Cansever’in “Osmanlı Şehri” adlı eseri Kentsel Tasarım Atölyesi programı çerçevesinde öğrencilere dağıtılmış ve bununla ilgili okumalar başlatılmıştır.

   Cansever’e göre, “ İnsanın, hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fizikî ürün ve insan hayatını çerçeveleyen yapı” olan şehrin imajı “İslam kültüründe cennet tasavvurunun bir yansımasıdır” ve şehir dünyayı güzelleştirmek için vücuda getirilmiştir. İnanç sahibi her insanın ulaşmayı ümit ettiği cennet kavramı İslam toplumlarının hayatlarına dair çerçeveleri belirler. Bu nedenle Bilge Mimar’ın başta mimarlık olmak üzere tümü sanatla ilgili olan yazıları “Osmanlı Şehri”, diğer bir deyişle “Osmanlı Cenneti” başlığı altında derlendi.

    Turgut Cansever düşüncesi tüm kâinatın Allah tarafından insanoğluna emanet edildiği, onun hüsnü muhafazasında ve güzel hale getirilmesinde toplumların, dolayısıyla bireylerin ortak sorumluluğu bulunduğu şeklinde özetlenebilecek bir temel kabule dayanır. Yani Cansever için ‘korumak’ ve ‘güzelleştirmek’ anahtar kavramlardır. Cansever, “ Osmanlı Şehri’nde yer alan makalelerinde insana, dünyaya ve varlığa dair bütüncül telakkinin mimarîye ve hayatın her alanında nasıl uygulanabileceğini anlatıyor. Osmanlı evinden ve şehrinden yola çıkarak sonsuzluğu ve sınırsız mekânı temsil eden bir mimarî anlayışı ortaya koyuyor. “Osmanlı Şehri” Bilge Mimar’dan kalan kıymetli mirastan bir kesittir.